q Tietosuojaseloste – Sivakkalava Oy

Sivakkalava Oy:n tietosuojaseloste

Sivakkalava Oy on sitoutunut pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Sivakkalava Oy kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietojasi. Rekisterinpitäjänä toimii Sivakkalava Oy, jonka tiedot löydät tietosuojaselosteen lopusta. Tässä tietosuojaselosteessa tarkoitamme rekisteröidyllä henkilöllä sitä luonnollista henkilöä, johon kerätyt henkilötiedot liittyvät.

Tämä tietosuojaseloste sisältää:
1. Mitä henkilötietoja Sivakkalava Oy kerää
2. Miten henkilötietojasi voidaan käyttää ja millä oikeusperusteella
3. Kenelle Sivakkalava Oy voi luovuttaa henkilötietojasi
4. Miten Sivakkalava Oy suojaa henkilötietosi
5. Miten kauan Sivakkalava Oy säilyttää henkilötietojasi
6. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

1. Mitä henkilötietoja Sivakkalava Oy kerää
Henkilötietoja kerätään suoraan rekisteröidyiltä henkilöiltä. Keräämme seuraavanlaisia tietoja:

  • tuntemustiedot: Nimi
  • yhteystiedot: Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • maksuyhteystiedot: Pankki ja pankkitili

2. Miten henkilötietojasi voidaan käyttää ja millä oikeusperusteella
Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lakisääteiset velvollisuutemme ja voimme pitää teihin tarvittaessa yhteyttä.

Emme käytä keräämiämme tietoja markkinointitarkoituksiin.

3. Kenelle Sivakkalava Oy voi luovuttaa henkilötietojasi
Sivakkalava Oy voi luovuttaa henkilötietojasi (tuntemus-, yhteys- ja maksuyhteystiedot) IF ja VARMA-vakuutusyhtiölle, työterveydenhuollon Terveyspalveluun Verso sekä Tilipalvelu Niskanen tilitoimiston palkanlaskijalle .

4. Miten Sivakkalava Oy suojaa henkilötietosi
Sivakkalava Oy:lla on käytössään tarvittavat tekniset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, jotta keräämämme henkilötiedot ovat asianmukaisesti suojattu katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalle. Digitaalinen tieto on tallennettu osakeyhtiön sisäiselle verkkoasemalle, jonne on rajoitetut käyttöoikeudet niillä yhtiön vakinaisilla työntekijöillä, jotka vastaavat Sivakkalava Oy:n työntekijöiden henkilötietojen käsittelystä. Paperinen aineisto on arkistoitu yhtiön lukolliseen toimistoon.

5. Miten kauan Sivakkalava Oy säilyttää henkilötietojasi
Henkilötietoja kerätään aina työsopimuksen täyttämisen yhteydessä. Säilytämme tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty tai kuin tietojen säilyttämiseen on määrätty laissa ja asetuksissa. Säilytysvelvollisuuden tai -tarpeen päätyttyä hävitämme aineistot asianmukaisesti.

6. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Tähän tietosuojaselosteeseen liittyviä henkilötietorekisteriä pitää yllä

Sivakkalava Oy
Y-tunnus: 0938713-3

Puhdistamontie 1
73500 Juankoski

Yhteyshenkilö:
Pekka Parviainen, toimitusjohtaja
puhelin 040 5835682